Privacy Statement

Voor [NH] automatiseringsdiensten staat het belang van de relatie – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen [NH] automatiseringsdiensten.

1. [NH] automatiseringsdiensten is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt [NH] automatiseringsdiensten om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van [NH] automatiseringsdiensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van bijvoorbeeld fraude. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij [NH] automatiseringsdiensten.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat [NH] automatiseringsdiensten zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die [NH] automatiseringsdiensten jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. U heeft de mogelijkheid om aan [NH] automatiseringsdiensten te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij [NH] automatiseringsdiensten.

5. De belangrijkste onderdelen van [NH] automatiseringsdiensten in het kader van dit Privacy Statement zijn:
  


POWERED BY take2media.nl